Huurprijs van uw bedrijfsruimte te hoog?

Huurt u een winkel- of een andere middenstandsbedrijfsruimte en bent u van mening dat de huurprijs te hoog is, dan bestaat er een wettelijke regeling die u de mogelijkheid geeft een procedure te starten om tot een verlaging van de huurprijs te komen. In deze procedure zal de rechter de huurprijs toetsen aan de hand van de huurprijzen van vergelijkbare panden. Deze mogelijkheid tot aanpassing van de huurprijs bestaat er ook voor de verhuurder die vindt dat de huurprijs te laag is. In de huidige markt ziet men echter toch voornamelijk huurprijsaanpassingen naar beneden.

Een dergelijke procedure kan echter niet op ieder moment begonnen worden. Uitgangspunt is dat er pas een aanpassing van de huurprijs gevorderd kan worden wanneer de overeengekomen vaste huurperiode verstreken is, of –wanneer er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd- wanneer er vijf jaar verstreken is nadat de huurovereenkomst voor het laatst werd aangepast (de jaarlijkse huurprijsaanpassingen op basis van een in de huurovereenkomst opgenomen indexeringsclausule daarbij buiten beschouwing gelaten).

Daarnaast kan zo’n procedure alleen gevoerd worden wanneer men beschikt over een rapport over de huurwaarde opgesteld door een gezamenlijk aangewezen deskundige. Als partijen er niet in slagen samen een deskundige te benoemen, dan zal de rechter op verzoek een deskundige benoemen. In de praktijk blijken partijen het inderdaad vaak niet met elkaar eens te kunnen worden over de in te schakelen deskundige. Op zich ook wel logisch omdat de voordracht van een deskundige door de ene partij bij de andere partij al snel argwaan doet ontstaan. Daarnaast is de uitkomst van het rapport vaak van groot belang omdat het oordeel van de deskundige meestal van doorslaggevende betekenis is bij de vaststelling van de uiteindelijke huurprijs door de rechter.

Alvorens een procedure tot aanpassing van de huurprijs te beginnen, is het verstandig alvast te informeren naar de huurprijzen van vergelijkbare panden. Het kan zinvol zijn hiervoor (vooruitlopend op de benoeming van een deskundige) een taxateur te benaderen.

Bent u huur of verhuurder van middenstandsbedrijfsruimte en wilt u meer informatie over dit onderwerp of over een andere huurrechtelijke kwestie, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact  met mij op.

Laat een reactie achter